گاهی اوقات در بررسی آماری یا کارهایی نظیر قرعه کشی آنلاین، عدد تصادفی لازم می‌شود. در اکسل امکان تولید اعداد تصادفی وجود دارد. می‌توانید با تابع RAND عدد تصادفی بین ۰ و ۱ بسازید و همین‌طور تابع RANDBETWEEN در اکسل برای ایجاد عدد تصادفی بین دو عدد دلخواه پیش‌بینی شده است.

در این مقاله روش تولید اعداد تصادفی در اکسل را بررسی می‌کنیم. با سیاره‌ی ای‌تی همراه شوید.