فرمول‌نویسی

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

شمارش کاراکتر در سلول‌های اکسل، به کمک تابع LEN انجام می‌شود. می‌توانید یک جمله یا آدرس سلولی که حاوی جمله است را به این تابع بدهید و خروجی آن تعداد کاراکترها خواهد بود.

در ادامه نحوه‌ی استفاده از تابع LEN که یکی از توابع کاربردی Excel است را با مثال‌هایی توضیح می‌دهیم.

آموزش شمارش سلول خالی، سلول پر و سلول با شرط دلخواه در اکسل

برای شمردن سلول‌ها در اکسل، راه‌های مختلفی وجود دارد. نیازی به شمارش دستی نیست، می‌توانید تعدادی سلول را انتخاب کنید تا اکسل تعداد ردیف‌ها و ستون‌های انتخاب شده را نمایش بدهد. حین استفاده از ابزار جستجو یا Find نیز تعداد سلول‌ها نمایش داده می‌شود. علاوه بر این توابعی برای شمارش وجود دارد و به عنوان مثال می‌توانید سلول‌هایی که خالی نیستند را با فرمول‌نویسی، شمارش کنید.

در این مقاله به شمارش سلول‌های پر و خالی در اکسل با استفاده از تابع COUNT و COUNTA و COUNTBLANK و تابع شمارش شرطی COUNTIF می‌پردازیم.

نحوه محاسبه جمع مربع اعداد (حاصل‌جمع توان دوم اعداد) در اکسل

در اکسل برای بسیاری از امور محاسباتی، تابع تعریف شده است و نیازی به فرمول‌نویسی با عملگرهای پایه‌ای نظیر جمع و تفریق و ضرب و تقسیم نیست. اگر تعدادی عدد داشته باشید و برای تحلیل خاصی بخواهید اعداد را به توان ۲ رسانده و سپس حاصل‌جمع را محاسبه کنید، می‌توانید از تابعی به اسم SUMSQ استفاده کنید. کافی است محدوده‌ی سلول‌ها را به این تابع بدهید تا حاصل‌جمع مربع تعداد زیادی عدد را محاسبه کند.

در ادامه به نحوه‌ی استفاده از تابع SUMSQ در نرم‌افزار Excel می‌پردازیم.

آخرین دیدگاه‌ها
۲۰۰ دیدگاه و پاسخ آخر
آخرین مطالب اینتوتک
آخرین مطالب سیاره‌ی بازی
آخرین مطالب زاگرس رباتیک
آخرین مطالب سیاره‌ی اپ
آخرین مطالب سلامت‌زیستی
فروش فایل