نمودار درختی یا Treemap یکی از انواع نمودار است که به کمک Excel می‌توان رسم کرد. در این نمودار اعداد و داده‌های بزرگ، با مربع‌های بزرگ و اعداد و داده‌های کوچک با مربع کوچک نمایش داده می‌شوند.

در ادامه به مراحل ترسیم نمودار درختی در نرم‌افزار اکسل می‌پردازیم. با ما باشید.