پیام‌رسان Slack اخیراً کادر نوشتن پیام را آپدیت کرده و با اضافه کردن دکمه‌هایی، از ادیتور WYSIWYG استفاده کرده تا آنچه کاربر حین تایپ کردن پیام مشاهده می‌کند، با آنچه پس از ارسال پیام می‌بیند یکسان شود. استفاده از کادر جدید ساده‌تر است و دکمه‌هایی برای تغییر فرمت متن اضافه شده است. به عنوان مثال برای نوشتن متن ضخیم یا Bold می‌توانید از دکمه‌ی Bold استفاده کنید. در صورت نیاز می‌توانید برای تغییر فرمت متن، از روش قدیمی که استفاده از نمادهای خاص برای نشانه‌گذاری یا MarkUp است، استفاده کنید.

در ادامه به روش غیرفعال کردن ادیتور جدید متن در پیام‌رسان Slack می‌پردازیم.