اپل برای ساده‌تر کردن استفاده از iPad به خصوص در اموری مثل ویرایش متن، ژست‌های حرکتی جدید و مفیدی را معرفی کرده است. تعداد ژست‌های حرکتی کمی زیاد است اما پس از مدتی استفاده کردن، به این نتیجه می‌رسید که استفاده از آیپد با کمک ژست‌های حرکتی به مراتب ساده‌تر و سریع‌تر می‌شود.

در ادامه به معرفی ژست‌های حرکتی جدید برای انتخاب متن و کارهایی مثل کپی، پیست و غیره می‌پردازیم.

اپل برای بهبود کار با متن در نمایشگر لمسی و بزرگ آیپدها، ژست‌های حرکتی جدیدی اضافه کرده که کار را بسیار ساده و سریع می‌کند. از این پس انتخاب کردن کلمات یا جملات و یا پاراگراف‌ها و سپس انجام Cut و Copy و یا Paste، ساده‌تر از قبل است. حتی برای لغو یا انجام مجدد یا به زبان دیگر برای Undo و Redo کردن هم ژست حرکتی جدیدی تعریف شده که البته در iOS 13‌ و در واقع در آیفون‌ها نیز کاربرد دارد. در ادامه به این موارد اشاره می‌کنیم.

انتخاب کردن سریع متن با ژست‌های حرکتی جدید

برای انتخاب سریع کلمه می‌توانید دو بار روی آن تپ کنید.

برای انتخاب جمله، روی آن سه بار پشت‌سرهم تپ کنید.

برای انتخاب کردن یک پاراگراف کامل متن، ۴ مرتبه پشت‌سر‌هم روی آن تپ کنید.

برای انتخاب کردن تمام متن در یک صفحه، روی ابتدای متن دو بار تپ کنید و سپس دو انگشت خود را روی متن به پایین بکشید.

ترفندهای انتخاب سریع متن و کات و کپی و پیست در آیپد

کپی و کات و پیست و آندو و ریدو با ژست‌های حرکتی

پس از انتخاب کردن متن با یکی از روش‌های اشاره شده، می‌توانید اعمالی مثل کپی و پیست را هم با ژست‌های حرکتی به سرعت انجام بدهید. به نکات زیر توجه کنید:

برای Cut کردن، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به سمت هم حرکت بدهید و این کار را یک بار دیگر تکرار کنید.

برای Copy کردن متن، انگشت شصت را روی صفحه بگذارید و با ۲ انگشت دیگر زوم دوانگشتی انجام بدهید.

برای Paste کردن انگشت شصت را روی صفحه بگذارید و دو انگشت دیگر را از هم دور کنید.

برای Undo کردن با سه انگشت حرکت جاروبی از راست به چپ صفحه انجام دهید.

برای Redo کردن با سه انگشت حرکت جاروبی از چپ به راست انجام دهید.

ترفندهای انتخاب سریع متن و کات و کپی و پیست در آیپد

این ژست‌های حرکتی در ابتدا به نظر زیاد و فراموش‌شدنی می‌رسد اما پس از مدتی استفاده کردن، متوجه می‌شوید که کار با آیپد با کمک ژست‌های حرکتی اشاره شده به مراتب ساده‌تر است. به خصوص اگر کارهایی مثل ویرایش متن و تایپ کردن در تبلت انجام بدهید.