در اکسل برای گرد کردن به بالا می‌توان از تابع ROUNDUP استفاده کرد. برای قطع کردن یا حذف بخش اعشاری نیز تابعی به اسم ROUNDDOWN وجود دارد. این توابع هم در Excel موجود است و هم در نرم‌افزارهای مشابه اکسل و از جمله سرویس تحت وب Google Sheets. خوشبختانه روش استفاده نیز کاملاً مشابه است.

در این مقاله نحوه گرد کردن عدد اعشاری به بالا و نحوه قطع کردن بخش اعشاری اعداد در اکسل و گوگل شیت را بررسی می‌کنیم.

فرمول قطع کردن یا حذف اعداد پس از ممیز در اکسل و گوگل شیت

برای نوشتن فرمول، ابتدا علامت = را در سلول موردنظر تایپ کنید. سپس نام تابع قطع کردن که ROUNDDOWN است را تایپ کنید. البته نیازی به استفاده از حروف بزرگ نیست. داخل پرانتز عدد موردنظر را وارد کنید و در نهایت پرانتز را ببندید. به عنوان مثال فرمول زیر عدد ۱۲.۲۶۸۷ را قطع یا به پایین رند می‌کند:

=rounddown(12.2687)

در پایان کلید Enter را فشار دهید تا خروجی تابع ظاهر شود.

گرد کردن به بالا با تابع roundup اکسل و گوگل شیت و قطع کردن با تابع rounddown

رند کردن با نگه داشتن چند رقم پس از ممیز

اما اگر بخواهیم یک یا دو رقم پس از اعشار داشته باشیم و سایر ارقام حذف شود چه باید کرد؟

تابع ROUNDDOWN دو آرگومان دارد که آرگومان دوم، تعداد اعداد پس از ممیز است. به عنوان مثال اگر از 2 استفاده کنید، دو رقم پس از ممیز نمایش داده می‌شود.

فرمول زیر عدد مثال قبل را تا دو رقم پس از اعشار قطع یا به پایین گرد می‌کند:

=RoundDown(12.2687,2)

با زدن کلید Enter نتیجه ظاهر می‌شود.

گرد کردن به بالا با تابع roundup اکسل و گوگل شیت و قطع کردن با تابع rounddown

روش دیگر استفاده از تابع ROUNDDOWN این است که به جای تایپ کردن عدد، آدرس سلول حاوی عدد را وارد کنیم. البته حین نوشتن فرمول می‌توانید پس از زدن = و تایپ کردن rounddown و پرانتز باز، روی سلول حاوی عدد کلیک کنید. فراموش نکنید که قبل از آرگومان دوم، علامت , یا ویرگول انگلیسی را تایپ کنید و در نهایت نیز پرانتز بسته یا ) را تایپ کنید.

گرد کردن به بالا با تابع roundup اکسل و گوگل شیت و قطع کردن با تابع rounddown

گرد کردن به بالا با RoundUp در اکسل و گوگل شیت

برای گرد کردن به بالا، می‌توانید از تابع RoundUp استفاده کنید. این تابع هم دو آرگومان دارد که آرگومان اول، عدد یا آدرس سلول حاوی عدد است و آرگومان دوم، تعداد ارقام پس از ممیز است.

به عنوان مثال برای گرد کردن 12.2687 به بالا به طوری که ۲ رقم پس از اعشار باقی بماند، فرمول زیر مناسب است:

=roundup(12.2687,2)

گرد کردن به بالا با تابع roundup اکسل و گوگل شیت و قطع کردن با تابع rounddown

می‌توانید آدرس سلول حاوی عددی که آرگومان اول و همین‌طور آرگومان دوم است را به جای تایپ کردن اعداد وارد کنید یا حین نوشتن فرمول، روی سلول‌ها کلیک کنید.

گرد کردن به بالا با تابع roundup اکسل و گوگل شیت و قطع کردن با تابع rounddown