محاسبه کردن اختلاف به صورت درصد در اکسل بسیار ساده است. علاوه بر فرمول ریاضی معمولی، می‌توان از قابلیت نمایش اعداد کسری به صورت درصد استفاده کرد که کار را ساده‌تر می‌کند.

در ادامه به روش محاسبه‌ی درصد اختلاف بین اعداد در Excel مجموعه آفیس مایکروسافت می‌پردازیم.

اختلاف اعداد به صورت درصدی

محاسبه کردن اختلاف بین دو عدد به صورت درصد بسیار ساده است: تفاضل دو عدد را بر عدد اصلی یا مقدار اولیه تقسیم کنید تا اختلاف به صورت کسری به دست آید و با ضرب کردن این کسر در عدد ۱۰۰، اختلاف به صورت درصدی محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال اگر قیمت هر گالن گازوئیل معادل ۲.۹۹۹ دلار باشد و روز بعد قیمت به ۳.۱۹۹ دلار افزایش پیدا کند، تغییرات مثبت است و درصد افزایش قیمت به صورت کسری و به صورت درصدی، به این صورت محاسبه می‌شود:

($3.199 - $2.999)/($2.999) =  0.067 = 6.7%

محاسبه درصد اختلاف سلول‌ها در اکسل

با یک مثال روش کار را توضیح می‌دهیم: فرض کنید قیمت قبلی و اصلی محصولات در ستون E و قیمت جدید در ستون F درج شده است و می‌خواهیم درصد تغییر را در ستون G لیست کنیم.

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

توجه کنید که Excel قابلیت تغییر فرمت نمایش اعداد را دارد و لذا اگر سلول‌های ستون E و F را انتخاب کنید و سپس در تب Home از نوار ابزار بالای صفحه، روی گزینه‌ای به شکل علامت دلار در بخش تنظیمات نمایش اعداد، کلیک کنید، می‌توانید یکی از واحدهای پولی معروف مثل دلار و یورو را انتخاب کنید.

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

روی اولین سلول از ستون G جدول کلیک کنید.

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

و فرمول ساده‌ی زیر را وارد کنید:

=(F3-E3)/E3

و Enter را فشار دهید.

البته برای فرمول‌نویسی می‌توانید علامت = تایپ کنید و سپس حین تایپ کردن فرمول، به جای نوشتن نام سلول‌ها، روی سلول موردنظر کلیک کنید. به عبارت دیگر ابتدا پرانتز را تایپ کنید و سپس روی F3 کلیک کنید و سپس علامت منها را تایپ کرده و به همین ترتیب کار را ادامه دهید.

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

به این ترتیب یک عدد کسری در سلول G3 قرار می‌گیرد که اختلاف به صورت کسری است.

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

مجدداً به تب Home و بخش Number مراجعه کنید و این بار روی علامت % کلیک کنید. به این ترتیب اعداد کسری به صورت درصد نمایش داده می‌شود. اگر به بخش اعشاری یا پس از ممیز نیاز ندارید، روی دکمه‌ی .00->.0 در بخش Number کلیک کنید. هر بار کلیک کردن، یک رقم اعشاری را حذف می‌کند. علامت دیگر در این بخش، تعداد ارقام پس از اعشار را افزایش می‌دهد.

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

در این مثال به ارقام با یک رقم پس از اعشار نیاز است و نتیجه را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

برای کپی کردن فرمول در سلول‌‌های بعدی به صورت نسبی یا به بیان دیگر کپی کردن فرمول و تغییر دادن سلول‌ها متناسب با ردیف، ابتدا سلول‌های ستون G به جز سلول عنوان را انتخاب کنید و سپس کلید Ctrl + D را فشار بدهید.

نحوه محاسبه درصد افزایش و کاهش یا اختلاف اعداد در اکسل

فرمول محاسبه‌ی اختلاف درصد، در صورت کاهش قیمت، عدد منفی و در صورت افزایش، عدد مثبت را گزارش می‌کند و در واقع نیازی به تغییر دادن فرمول یا وارد کردن دستی علامت منفی نیست.