فرمول تفریق کردن در گوگل شیتس درست شبیه اکسل است و هم می‌توانید با علامت - اعداد را منهای هم کنید و هم با استفاده از تابع Minus این کار را انجام دهید.

در ادامه سه روش تفریق کردن اعداد در Google Sheets را به صورت کامل و تصویری توضیح می‌دهیم.

تفریق اعداد با - در گوگل شیت

اولین روش تفریق کردن این است که اعداد را مستقیماً در سلول موردنظر تایپ کنید و بین اعداد از علامت - استفاده کنید، درست مثل علامت جمع یا تقسیم. به عنوان مثال می‌توانید در سلولی فرمول زیر را بنویسید:

=300-100

تفریق در گوگل شیت با – و تابع Minus

و پس از نوشتن فرمول، Enter را فشار دهید تا نتیجه ظاهر شود.

تفریق در گوگل شیت با – و تابع Minus

تفریق دو سلول در گوگل شیتس

روش دوم تفریق اعداد این است که سلول‌ها را منهای هم کنید. به عنوان مثال برای کسر کردن سلول C2 از سلول B2 می‌توانید ابتدا علامت مساوی را بزنید و سپس روی سلول B2 کلیک کنید و در ادامه کلید - را فشار دهید و روی سلول C2 کلیک کنید تا فرمول زیر نوشته شود:

=B2-C2

تفریق در گوگل شیت با – و تابع Minus

در نهایت کلید Enter را فشار دهید.

تفریق در گوگل شیت با – و تابع Minus

تابع Minus برای تفریق در گوگل شیتس

روش دوم تفریق اعداد، استفاده از تابع Minus است. این تابع دو آرگومان دارد که آرگومان اول، عدد اول است و آرگومان دوم عددی است که از عدد اول کسر می‌شود. بنابراین برای تفریق سلول C2 از B2 می‌توانید ابتدا = تایپ کنید و سپس نام تابع MINUS را تایپ کنید که به حروف کوچک یا بزرگ حساس نیست! و سپس داخل پرانتز، ابتدا B2 و سپس ویرگول و در نهایت C2 را تایپ کنید. البته می‌توانید به جای تایپ کردن نام سلول‌ها، رویشان کلیک کنید.

=MINUS(B2,C2)

تفریق در گوگل شیت با – و تابع Minus

در نهایت کلید Enter را بزنید تا نتیجه ظاهر شود.

تفریق در گوگل شیت با – و تابع Minus