در دنیای پویای اینترنت روابط نامشروع به یکی از مسائل حساسی تبدیل شده‌اند زیرا این فضا امکان برقراری روابط بیرون از مرزهای جغرافیایی را فراهم کرده است. جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یک پدیده‌ای است که نه‌ تنها تأثیرات فردی بلکه پیامدهای قانونی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

این موضوع با این ویژگی که مرزهای شناخته‌ شده را در جامعه ما به چالش می‌کشد، ارتباطات آنلاین را به چالش می‌کشد.

در دنیای دیجیتال مفهوم ارتباطات بین افراد به شکلی کاملا جدید ظاهر شده است و گاهی این ارتباطات می‌توانند به تخطی از مرزهای اخلاقی و حتی قانونی منجر شوند.

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی از این جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا تأثیرات آن بر فرد و جامعه نه‌تنها محدود به ابعاد شخصی و روابط فردی نیست بلکه به طور وسیع‌تر به امور قانونی و اجتماعی نیز ارتباط دارد.

تحول فضای مجازی و اینترنت، این امکان را فراهم کرده که افراد به راحتی و بدون محدودیت‌های جغرافیایی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اما همچنین باعث بروز چالش‌ها و مسائل جدیدی نیز شده است. در این مواقع ارزیابی مفهوم روابط نامشروع و پیامدهای آن در این فضا ضروری می‌شود تا برای حفظ ارزش‌های اخلاقی و حقوقی، راهکارهای مناسبی پیشنهاد شود.

این موضوع نه‌تنها به ما کمک می‌کند تا عواطف و ارتباطات انسانی در دنیای دیجیتال را بهتر درک کنیم بلکه به ما امکان می‌دهد تا با چالش‌ها و پتانسیل‌های جدیدی که این فضا با خود به همراه دارد، بیشتر آشنا شویم.

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

اگر مرد و زنی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد، در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این ارتباط با قصد التذاذ جنسی باشد، مرتکب جرم رابطه نامشروع شده‌اند و به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.

البته باید توجه داشت که تحقق جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی منوط به احراز شرایط زیر است:

 • وجود رابطه جنسی: رابطه نامشروع در فضای مجازی زمانی محقق می‌شود که بین مرد و زن ارتباطی وجود داشته باشد که با قصد التذاذ جنسی باشد. بنابراین، اگر ارتباط بین دو نفر صرفاً با هدف دوستی یا آشنایی باشد، نمی‌توان آن را رابطه نامشروع محسوب کرد.
 • عدم وجود رابطه زوجیت: رابطه نامشروع بین افرادی محقق می‌شود که بین آنها رابطه زوجیت وجود نداشته باشد. بنابراین، اگر زن و مردی که در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط دارند، همسر یکدیگر باشند، نمی‌توان آنها را مرتکب جرم رابطه نامشروع دانست.
 • وجود قصد التذاذ جنسی: یکی از شرایط تحقق جرم رابطه نامشروع، وجود قصد التذاذ جنسی است. بنابراین، اگر ارتباط بین دو نفر صرفاً با هدفی غیر از التذاذ جنسی باشد، نمی‌توان آن را رابطه نامشروع محسوب کرد.

در صورتی که جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی توسط شاکی خصوصی گزارش شود رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری است. در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی دادستان می‌تواند رأسا یا به درخواست مقامات قضایی دیگر، تعقیب متهم را آغاز کند. در صورتی که متهم به جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی مجرم شناخته شود، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهد شد.

این مجازات در صورتی که با عنف یا اکراه انجام شده باشد فقط برای اکراه‌کننده اعمال می‌شود. با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی نیز در حال افزایش است. بنابراین لازم است که افراد نسبت به این جرم آگاه باشند و از ارتکاب آن خودداری کنند.

از بین رفتن نهاد خانواده در فضای مجازی

رسیدگی به رابطه نامشروع در فضای مجازی

رسیدگی به شکایت از جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی، مانند سایر جرایم از طریق دادسرا و دادگاه صورت می‌گیرد.

شکایت

در ابتدا با مراجعه به سرویس‌های وکیل آنلاین می‌تواند شکایت خود را به صورت کتبی یا شفاهی در مشاوره با وکیل تنظیم کند و در دادسرای محل وقوع جرم ثبت کند. در شکایت باید مشخصات شاکی، مشخصات متهم، و دلایل و مدارک مربوط به وقوع جرم ذکر شود.

تحقیقات مقدماتی

پس از ثبت شکایت دادسرا تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند. در این مرحله، دادستان از متهم تحقیق می‌کند و مدارک مربوط به وقوع جرم را جمع‌آوری می‌کند.

قرار جلب به دادرسی

در صورتی که دادستان دلایل کافی برای وقوع جرم را احراز کند قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. این قرار به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند.

رسیدگی در دادگاه

در صورتی که اعتراض متهم به قرار جلب به دادرسی، وارد نباشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. در دادگاه ابتدا کیفرخواست توسط دادستان قرائت می‌شود و سپس متهم فرصت می‌یابد تا از خود دفاع کند. پس از آن، دادگاه با توجه به ادله موجود، حکم مقتضی را صادر می‌کند.

مجازات

در صورتی که متهم به جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی مجرم شناخته شود، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهد شد. این مجازات در صورتی که با عنف یا اکراه انجام شده باشد، فقط برای اکراه‌کننده اعمال می‌شود.

مدارک لازم برای شکایت

در صورتی که قصد شکایت از جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی را دارید، باید مدارک زیر را به دادسرا ارائه دهید:

 • شکایت‌نامه کتبی یا شفاهی
 • مشخصات شاکی و متهم
 • دلایل و مدارک مربوط به وقوع جرم

از جمله مدارکی که می‌توان برای اثبات وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی ارائه داد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پیام‌های رد و بدل‌ شده بین متهم و شاکی
 • تصاویر یا فیلم‌های ضبط‌ شده از متهم و شاکی
 • شهادت شهود

در صورتی که مدارک کافی برای اثبات وقوع جرم وجود داشته باشد احتمال محکومیت متهم به جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی بیشتر خواهد بود.

حکم قانون مجازات اسلامی در مورد رابطه نامشروع

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود».

با توجه به این ماده رابطه نامشروع به هر گونه ارتباط جنسی بین مرد و زنی که بین آن‌ها رابطه زوجیت وجود ندارد، اطلاق می‌شود. این ارتباط می‌تواند فیزیکی یا مجازی باشد. مجازات رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی، شلاق تا نود و نه ضربه است. این مجازات در صورتی که رابطه نامشروع با عنف یا اکراه انجام شده باشد، فقط برای اکراه‌کننده اعمال می‌شود.

در صورتی که جرم رابطه نامشروع توسط شاکی خصوصی گزارش شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری است. در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی دادستان می‌تواند رأسا یا به درخواست مقامات قضایی دیگر تعقیب متهم را آغاز کند.

با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی، جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی نیز در حال افزایش است. بنابراین، لازم است که افراد نسبت به این جرم آگاه باشند و از ارتکاب آن خودداری کنند.

سایر مجازات‌های جرم رابطه نامشروع

علاوه بر مجازات اصلی که شلاق تا نود و نه ضربه است، ممکن است متهم به جرم رابطه نامشروع به مجازات‌های زیر نیز محکوم شود:

 • حکم حبس از دو ماه تا دو سال
 • جزای نقدی از ده میلیون ریال تا دویست میلیون ریال
 • اخراج از محل کار یا تعلیق از کار به مدت شش ماه تا یک سال

از بین رفتن نهاد خانواده در فضای مجازی

مجازات تهمت رابطه نامشروع

اگر کسی به دیگری تهمت رابطه نامشروع بزند مرتکب جرم افترا شده است. مجازات افترا در قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.

مجازات توهین به واسطه رابطه نامشروع

اگر کسی به دیگری به واسطه رابطه نامشروع توهین کند، مرتکب جرم توهین شده است. مجازات توهین در قانون مجازات اسلامی حسب مورد حبس از یک ماه تا شش ماه، یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا تا ۷۴۰ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی است.

مجازات نشر اکاذیب در مورد رابطه نامشروع

اگر کسی در مورد دیگری اکاذیبی را در مورد رابطه نامشروع منتشر کند مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است. مجازات نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق، یا تا ۷۴۰ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی است.

حکم رابطه نامشروع مرد متاهل و زن شوهردار 

در صورتی که رابطه نامشروع با عنف یا اکراه انجام شده باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. در این صورت زن شوهردار و مرد متاهل مجازات نخواهند شد.

علاوه بر مجازات کیفری رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل می‌تواند آثار حقوقی دیگری نیز داشته باشد. برای مثال مرد متاهل می‌تواند از همسر خود به دلیل خیانت زناشویی طلاق بگیرد. همچنین زن شوهردار می‌تواند از مرد متاهل به دلیل رابطه نامشروع شکایت کند و خسارت دریافت کند.

در صورتی که زن شوهردار و مرد متاهل با یکدیگر ازدواج کنند رابطه نامشروع آنها تبدیل به زنا می‌شود. در این صورت مجازات آنها مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی اعدام است.

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

به نمونه رای تهیه شده زیر از bonyadvokala توجه کنید.

شماره دادنامه: 9909972020000022

تاریخ دادنامه: 1399/09/20

شعبه: 104 دادگاه کیفری دو تهران

مرجع رسیدگی: دادگاه کیفری دو تهران

خواهان: خانم الف. الف. م

خوانده: آقای م. ل

اتهام: رابطه نامشروع پیامکی

رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقای م. ل. دایر بر رابطه نامشروع پیامکی با خانم الف. الف. م با توجه به شکایت شاکیه و اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم و همچنین بررسی پیامک‌های رد و بدل شده بین متهم و شاکی دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو تهران

دکتر ابوالفضل یوسفی

شرح رأی:

در این پرونده، خانم الف. الف. م. شکایتی علیه آقای م. ل. به اتهام رابطه نامشروع پیامکی مطرح کرده است. آقای م. ل. در بازجویی‌های انجام شده اتهام را قبول کرده و اظهار داشته است که با خانم الف. الف. م. در فضای مجازی آشنا شده و با یکدیگر رابطه پیامکی داشته‌اند.

دادگاه با توجه به شکایت شاکیه اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم و همچنین بررسی پیامک‌های رد و بدل شده بین متهم و شاکی بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید.

جمع‌بندی

رابطه نامشروع اصطلاحی حقوقی است که به رابطه جنسی بین زن و مردی اطلاق می‌شود که بین آن‌ها رابطه زوجیت وجود ندارد. این رابطه در قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن شلاق تا نود و نه ضربه است.

برای تکمیل اطلاعات حقوقی شما باید گفت رابطه نامشروع در فضای مجازی نیز جرم محسوب می‌شود. در این صورت، اگر مرد و زنی که رابطه زوجیت ندارند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این ارتباط با قصد التذاذ جنسی باشد مرتکب جرم رابطه نامشروع شده‌اند و به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.