اپلیکیشن Reminders یکی از اپ‌های جدید اپل برای ایجاد یادآوری و لیست وظیفه است. این اپلیکیشن در آیفون و آیپد و همین‌طور macOS قابل استفاده است. یکی از ویژگی‌های Reminders این است که می‌توانید برای هر یادآوری، چند یادآوری زیرمجموعه یا وظیفه‌ی زیرمجموعه بسازید. این قابلیت برای مدیریت پروژه و کارهای پیچیده و چندبخشی بسیار مفید است.

در ادامه به روش اضافه کردن زیروظیفه یا وظیفه‌ی زیرمجموعه در این اپلیکیشن می‌پردازیم.

افزودن وظیفه و زیروظیفه در Reminders آیفون و آیپد

ابتدا اپلیکیشن ریمایندرز را اجرا کنید و یکی از لیست‌ها را انتخاب کنید. پر از باز کردن لیست روی گزینه‌ی New Reminder در پایین صفحه تپ کنید و سپس نام و عمل موردنظر را تایپ کنید.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

با تپ کردن روی صفحه، آیکون i روبروی وظیفه ظاهر می‌شود. روی آن تپ کنید.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

در صفحه‌ی باز شده اسکرول کنید تا به گزینه‌ی Subtasks برسید و روی آن تپ کنید. در صفحه‌ی زیروظایف یا Subtasks می‌توانید وظایف جزئی‌تر را تعریف کنید. روی گزینه‌ی Add reminder تپ کنید. به این ترتیب می‌توانید اولین یادآوری یا وظیفه که زیرمجموعه است را ایجاد کنید. با اضافه کردن هر آیتم، گزینه‌ی Add Reminder یک ردیف پایین می‌رود و در واقع می‌توانید مجدداً روی آن تپ کنید و چند زیروظیفه را با طی کردن همین مراحل اضافه کنید.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

پس از وارد کردن تمام زیروظایف، روی Details در گوشه‌ی بالا و چپ صفحه تپ کنید تا به صفحه‌ی قبلی برگردید و سپس روی Done تپ کنید تا تغییرات ذخیره شود.

ایجاد وظیفه‌ی جدید در نقش زیروظیفه

روش بعدی برای افزودن زیروظایف به این صورت است که باید ابتدا اپ Reminders‌ را اجرا کنید و با تپ روی New Reminder یک وظیفه‌ی جدید بسازید. اما وظیفه‌ی بعدی که قرار است زیروظیفه‌ی مورد قبلی بشود: این وظیفه را هم با تپ روی New Reminder ایجاد کنید. در ادامه می‌توانید آن را با درگ و دراپ، به عنوان زیروظیفه‌ی موردقبلی تعریف کنید.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

 دقت کنید که نشانگر تایپ فعال نباشد و روی وظیفه‌ی جدید تپ و مکث کنید و سپس انگشت خود را روی صفحه حرکت بدهید و وظیفه‌ی جدید را زیر وظیفه‌ی قبلی رها کنید.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

ایجاد زیروظیفه در مک‌او‌اس

در MacBook و iMac استفاده از اپلیکیشن Reminders درست شبیه به نسخه‌ی موبایل این اپ است. برای شروع این اپ را اجرا کنید. برای افزودن وظیفه و یادآوری، لیستی را انتخاب کنید و سپس روی + بالای صفحه کلیک کنید.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

عنوان و اطلاعات لازم را تایپ کنید.

وظیفه‌ی دوم را هم با همین روش ایجاد کنید و در نهایت روی آن راست‌کلیک کنید و گزینه‌ی Indent Reminder را انتخاب کنید. اپل از واژه‌ی Subtask یا Subreminder استفاده نکرده اما منظور از Indent، همین موارد است.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

نتیجه این است که وظیفه‌ی دوم زیرمجموعه‌ی وظیفه‌ی اول می‌شود و کمی جلوتر قرار می‌گیرد.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

تنظیم یک یادآوری به عنوان زیرمجموعه‌ی دیگری در مک‌او‌اس

فرض کنید دو یادآوری را با طی کردن مراحل اشاره شده ساخته‌اید و می‌خواهید یادآوری دوم به عنوان زیروظیفه‌ای از مورد اول قرار بگیرد. برای این کار کافی است از روش درگ و دراپ یا به عبارت دیگر گرفتن و رها کردن استفاده کنید، درست مثل iOS و iPadOS.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل

نکته‌ی اصلی این است که باید حین جابجا کردن به خط رنگی که زیر وظیفه‌ی اصلی ظاهر می‌شود توجه کنید و زمانی که این خط ظاهر شد، وظیفه‌ی زیرمجموعه را رها کنید.

آموزش ایجاد یادآوری و وظیفه زیرمجموعه در اپ Reminders اپل