گروه فناوری های مالی آندیا موفق به کسب مدال طلا و جوایز ویژه متعدد در هشتمین دوره از مسابقات جهانی اختراعات کانادا شد. این مسابقات به میزبانی تورنتو کانادا و با حضور بیش از700 تیم از 95 کشور جهان برگزار گردید.

تقدیر ویژه سازمان جهانی مالکیت های معنوی از مجموعه فناوری های مالی آندیا در بخش هوش مصنوعی و فناوری های مالی

در این رویداد از گروه فناوری های مالی آندیا به عنوان فناوری برتر توسط انجمن جهانی مالکیت های معنوی به صورت ویژه تقدیر به عمل آمده و این طرح در حوزه فناوری و همچنین حوزه میان رشته ای فناوری مالی و اقتصادی نیز خوش درخشیده و با یکه تازی عنوان برترین اختراع فینتک مسابقات و فناوری برتر و کاربردی به انتخاب سازمان جهانی مالکیت های معنوی را به خود اختصاص داد.

این تیم ایرانی با تلفیق فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی و بازارهای اقتصادی برای نسختین بار در جهان موفق به توسعه سامانه ای شدند که توان رصد، یادگیری، تحلیل و تصمیم گیری خود مختار در بازارهای مالی و اقتصادی موازی را ایجاد مینماید. این سامانه با طی کردن بیش از 1 سال دوره آزمایشی، تست های گوناگون را در قالب بازارهای واقعی و بازارسازی مجازی طی نموده و توان و قدرت تحلیل خود را توسعه داده است.

در حال حاضر این سامانه قدرت تحلیل و دانش اقتصادی بر بیش از 1500 شاخص و روش مرتبط را داشته و توان یادگیری معادل ده ها برابر مغز انسان را ارایه می کند.

اعضای اصلی این تیم شامل مهندس محمود امندی، مهندس سعید احمدی و مهندس روح الله امندی بوده و این محصول در طول دوسال گذشته و به همت گروه فناوری های پیشرفته آندیا و بیش از 20 محقق حوزه های مختلف توسعه و ارایه گردیده است.

تقدیر ویژه سازمان جهانی مالکیت های معنوی از مجموعه فناوری های مالی آندیا در بخش هوش مصنوعی و فناوری های مالی

تقدیر ویژه سازمان جهانی مالکیت های معنوی از مجموعه فناوری های مالی آندیا در بخش هوش مصنوعی و فناوری های مالی

تقدیر ویژه سازمان جهانی مالکیت های معنوی از مجموعه فناوری های مالی آندیا در بخش هوش مصنوعی و فناوری های مالی

این رویداد جهانی به همت سازمان اختراعات و توسعه فناوری های پیشرفته تورنتو و با همکاری سازمان جهانی اختراعات، مرکز مالکیت های معنوی ملل متحد، سازمان جهانی ابداعات و اختراعات و سازمان های مختلف دیگر جهانی هر ساله در تورنتو کانادا برگزار می گردد.