با توجه به افزایش ارزش کالاها و محصولات و همچنین قیمت خودروهای سنگین و به منظور افزایش تعامل و مانیتورینگ ناوگان سامانه و اپلیکیشن مدیریت رخداد و وقایع اُلستیک در زمان های مورد نیاز از جمله توقف ها، تصادف، باز شدن درب کانتینر و رخدادهای مورد نیاز شما قابلیت ضبط و ارسال فیلم و تصویر از زمان وقوع در لحظه و همچنین بایگانی آن را دارد و حتی امکان ضبط یا مشاهده در زمان های درخواستی شما نیز وجود خواهد داشت.

معرفی سیستم ثبت وقایع و رخداد خودرو و ناوگان اُلستیک

با توجه به افزایش ارزش کالاها و محصولات و همچنین قیمت خودروهای سنگین و به منظور افزایش تعامل و مانیتورینگ ناوگان سامانه و اپلیکیشن مدیریت رخداد و وقایع اُلستیک در زمان های مورد نیاز از جمله توقف ها، تصادف، باز شدن درب کانتینر و رخدادهای مورد نیاز شما قابلیت ضبط و ارسال فیلم و تصویر از زمان وقوع در لحظه و همچنین بایگانی آن را دارد و حتی امکان ضبط یا مشاهده در زمان های درخواستی شما نیز وجود خواهد داشت.

ضبط وقایع و رخدادها با کیفیت بالا

توسط سیستم پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری اُلستیک تصاویر و ویدئوها با کیفیت بسیار بالا آرشیو خواهند شد.

قابلیت نمایش وضعیت ناوگان و رخدادها به صورت زنده

با کمک سخت افزارهای باکیفیت و نرم افزار مدیریت رخداد اُلستیک شما میتوانید در لحظه شرایط ناوگان را مشاهده کنید.

آرشیو وقایع و رخدادها

تمامی وقایع توسط اپلیکیشن و نرم افزار مدیریت رخداد اُلستیک ضبط و در سیستم آرشیو خواهد شد

مدیریت رخدادها و وقایع کانتینر، مخزن و کابین راننده

سیستم و سامانه مدیریت رخداد اُلستیک در تمامی بخش های خودرو و ناوگان شما قابلیت نصب و پیاده سازی دارد.

درباره نرم افزارهای مدیریت ناوگان و لجستیک بیشتر بدانید

نرم افزار مدیریت هوشمند سیستم پخش و توزیع اُلستیک

اپلیکیشن و نرم افزار مدیریت ماموریت اُلستیک

نرم افزار تعمیر و نگهداری خودرو و ناوگان اُلستیک

نرم افزار و اپلیکیشن مدیریت راننده اُلستیک

نرم افزار کنترل و نظارت مصرف سوخت اُلستیک